Skolflygläger 7-9 juni 2024

De är dags att få se lite fler ballonger i Dalsland igen! Svenska Ballongfederationens utbildningsgrupp planerar för ett skolflygläger tillsammans med Dalslands ballongklubb den 7-9 juni 2024. Denna gång samlas alla intresserade i Stigen och dagarna kommer varvas med teori och praktik.

Alla intresserade är välkomna till Stigens herrgård och delta under helgen. Inbjudan med all information.

Alla är välkomna att delta!

Dags att betala medlemsavgiften för 2024

Nytt år och dags att betala medlemsavgiften till Dalslands ballongklubb. Medlemsavgiften för 2024 är 150 kr/person eller 250 kr/familj, till familj räknas hemmaboende barn upp till 20 år.

Medlemsavgiften betalas in på klubbens bankgiro 5698-9767 tillsammans med uppgifter om namn, födelsedata, adress, telefonnummer samt e-postadress om sådan används.

Årsmöte 26 februari 2024

Dalslands ballongklubbs årsmöte 2024 hålls den 26 februari, kl. 18.00 i Stigens herrgård i Stigen.

Handlingar för mötet kommer att spridas under februari 2024. Medlemmar kan logga in och läsa verksamhetsberättelse och dagordning via Medlemssidorna.

Såväl medlem som styrelsen får lämna förslag (motion) som behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall lämna ett skriftligt yttrande över förslaget till årsmötet.

Efter årsmötesförhandlingen fikar vi och avrundar med besök av en intressant gäst.

Alla är välkomna!