Dalslands ballongklubb

Dalslands ballongklubb startades den 6 december 2003 och har växt till Sveriges största och aktivaste ballongklubb.Organisationsskiss

Klubben har 318 medlemmar i varierande åldrar och med relativt jämn könsfördelning. Klubben äger två luftballonger samt en modellballong. Klubbens första ballong SE-ZGE kunde köptes in 2005 tack vare ekonomiskt bidrag från fem lokala företag. 2018 köpte klubben sin andra ballong SE-ZLG och 2020 utökades samlingen med en modellballong. Efter lång och trogen tjänst fick SE-ZGE avtackas 2023 då ballongen inte fick godkänt vid den årliga tillsynen. Klubben har två lokala piloter.

Egen aktiv ballongverksamhet har byggts upp med många flygningar då vi ofta är cirka tio personer med vid flygningarna. Titta gärna på bilder från våra flygningar. Glädjande är också ibland den låga medelåldern då vi även har ungdomar med och alla verkar uppskattar den goda sociala samvaron som finns i klubben.

Dalslands ballongklubbs aktiviteter går ut på att på olika sätt uppleva och sprida det glada budskapet om hur luftballonger och ballongflygning fungerar. Vintertid då det inte blir lika mycket flygningar anordnas uppskattad ballongrelaterad kursverksamhet. Klubben har arrangerat fyra uppskattade SM, 2004 med centralort utanför Högsäter och 2007 med Brålanda som centralort och 2010 avgjordes SM och Nordiskt mästerskap i Dalsland med Högsäter som utgångspunkt. 2013 var det återigen dags för oss att anordna SM, det blev vid valborgsmässohelgen med Dals Rostock som tävlingscentrum.

Klubbens verksamhet bygger på de antagna stadgarna (senast reviderade vid årsmötet 2024), klubbens värdegrund samt sex policys för exempelvis pilotutbildning, utlån av material och resor. Medlemmar kan ta del vd policys via Medlemsinloggningen. Klubben är medlem i Svenska Ballong Federationen och i Svenska Flygsportförbundet. Ballongfederationens hemsida ger mycket information om flygningar, ballonger, piloter och hur man utbildar sig till pilot.