Inbjudan till Dalslandningen 2023

Två ballongerÄven 2023 bjuder Dalslands ballongklubb in alla att fira in våren med ballongflygning i vårt fina landskap!

Under Valborgshelgen 29 april-1 maj 2023 planerar klubben för tre deltävlingar i Svenska Cupen, Distriktsmästerskap för ballongklubbar i Västra Götaland och härlig samvaro. Fint vårligt flygväder är beställt!

Läs inbjudan och anmäl dig snarast!

Välkommen till Dalslandningen 2023!

 

 

 

 

 

 

Foto: Peter Olsson

Nya ledamöter i klubbens styrelse

Den 14 februari 2023 hölls klubbens årsmöte i Högsäter. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redogörelsen godkändes och avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Niclas Möre och Tibelya Issa lämnade styrelsen och årsmötet tackade för deras bidrag i styrelsearbetet. Två nya suppleanter valdes in istället Bengt Melin och Magnus Bandgren. Du hittar övriga ledamöter i styrelse på hemsidan.

Medlemsavgiften för 2024 förblev oförändrad 150 kronor per person eller 250 kronor per familj, till familj räknas hemmaboende barn upp till 20 år. Reseersättningen 2023 höjdes till 25 kronor/mil. Budget och verksamhetsplan för 2023 antogs av årsmötet och dessa ligger till grund för årets styrelsearbete. I verksamhetsplanen finns önskemål om utbildningstillfällen, att arrangera ballongmötet Dalslandningen och fortsätta bedriva ballongaktiviteter för alla åldrar!

God jul och gott nytt år!!

God jul och gott nytt år!!

Två av klubbens ballonger färdigställs och pyntas inför flygning likt vi nu förbereder oss för en fin jul- och nyårshelg. Ballongerna sprider glädje både bland klubbens medlemmar och åskådare när de visar sig och bidrar till en en höjdarupplevelse!

Dalslands ballongklubb tackar för det gångna året önskar alla medlemmar, samarbetspartners och ballongvänner 

God jul och gott nytt år!!

Årsmöte 14 februari 2023

Notera Dalslands ballongklubbs årsmöte i kalendern den 14 februari 2023, kl. 18.00 i Studieförbundet Vuxenskolans lokal vid torget i Högsäter. Handlingar för mötet kommer att spridas under januari 2023. Medlemmar kan logga in och läsa verksamhetsberättelse och dagordning via Medlemssidorna.

Såväl medlem som styrelsen får lämna förslag som behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall lämna ett skriftligt yttrande över förslaget till årsmötet.

Välkommen!!

Svenska Flygsportsförbundet har ny hemsida

Svenska Flygsportförbundet är det specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet (RF) som vänder sig till flygsportföreningar. De olika flygsporterna samlas inom de åtta grenförbundet där Ballongflyg är vårt grenförbund. Svenska Flygsportförbundet har en ny hemsida väl värd ett besökt. Svenska Flygsportförbundet