Medlemsenkät - Questionnaire 2012

För några år sedan genomförde klubben en medlemsenkät och nu tycker styrelsen att det är dags för ytterligare en. Ta nu chansen och framför dina åsikter!!

 

By filling out this questionnaire, you will help the us to get a better idea about our members' interests. The club want to work with the right issues.

Svensk version

Enlish version