Vill du bli medlem?

Medlemsavgiften 2021 är 150 kronor per person eller 250 kronor per familj, till familj räknas hemmaboende barn upp till 20 år. Medlemsavgiften betalas in på bankgiro 5698-9767. Lämna förutom namn, adress, telefon och personnummer även mobilnummer och e-postadress om dessa används.

Hantering av personuppgifter
I maj 2018 börjar den nya lagen Dataskyddsförordningen gälla. Under våren ser ballongklubben över hanteringen av personuppgifter för att följa lagen och tar i sitt arbete hjälp av riktlinjer och råd från Riksidrottsförbundet och Datainspektionen. Klubben använder Riksidrottsförbundets system IdrottOnline, som medlemsregister. IdrottOnline anpassas under våren för att följa den nya lagen. Personuppgifterna som finns i medlemsregistret är personnummer, namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Vill du bli medlem? Eller bara är allmänt nyfiken och/eller intresserad av luftballonger. Hör av dig med dina funderingar till klubbens kontaktperson Eva Olsson