Nya ledamöter i klubbens styrelse

Den 14 februari 2023 hölls klubbens årsmöte i Högsäter. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redogörelsen godkändes och avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Niclas Möre och Tibelya Issa lämnade styrelsen och årsmötet tackade för deras bidrag i styrelsearbetet. Två nya suppleanter valdes in istället Bengt Melin och Magnus Bandgren. Du hittar övriga ledamöter i styrelse på hemsidan.

Medlemsavgiften för 2024 förblev oförändrad 150 kronor per person eller 250 kronor per familj, till familj räknas hemmaboende barn upp till 20 år. Reseersättningen 2023 höjdes till 25 kronor/mil. Budget och verksamhetsplan för 2023 antogs av årsmötet och dessa ligger till grund för årets styrelsearbete. I verksamhetsplanen finns önskemål om utbildningstillfällen, att arrangera ballongmötet Dalslandningen och fortsätta bedriva ballongaktiviteter för alla åldrar!