Årsmöte 14 februari 2023

Notera Dalslands ballongklubbs årsmöte i kalendern den 14 februari 2023, kl. 18.00 i Studieförbundet Vuxenskolans lokal vid torget i Högsäter. Handlingar för mötet kommer att spridas under januari 2023. Medlemmar kan logga in och läsa verksamhetsberättelse och dagordning via Medlemssidorna.

Såväl medlem som styrelsen får lämna förslag som behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall lämna ett skriftligt yttrande över förslaget till årsmötet.

Välkommen!!