Tid att betala medlemsavgiften

Det är tid att betala in medlemsavgiften för 2022 om du inte redan har gjort det. Medlemsavgiften för 2022 är 150 kr/person eller 250 kr/familj, till familj räknas hemmaboende barn upp till 20 år. Medlemsavgiften betalas in på klubbens bankgiro 5698-9767 tillsammans med uppgifter om namn, personnummer, adress, telefonnummer samt e-postadress om sådan används.

Vad får du som medlem?
Vi försöker gemensamt få våra ballonger att vara i luften så ofta det är möjligt. Som medlem får du möjlighet att på nära håll delta vid ballongflygning. Det är troligtvis inte varje gång du får möjlighet att flyga med, men de som är kvar på marken och kör följebil, läser karta och är ballongspanare säger faktiskt att det är lika kul på backen. Det är mycket god social gemenskap i klubben. Alla kan bidra på något sätt!

Medlemsavgiften möjliggör att klubbens ballonger syns i luften och används för att täcka kostnader för gasol och försäkringar till ballongerna, bränsle till den gemensamma ballongbussen och underhåll av klubbens ballongmaterial.