Årsmöte 2021

I år satsar vi på ett digitalt årsmöte måndagen den 29 mars kl. 18.00 via Microsoft Teams.

Testmöte inför årsmötet
För att hjälpa till med tekniken kommer vi även ha ett test-möte den 25 mars mellan kl.19.00-20.00. Testmötet är till för att du i lugn och ro ska kunna prova koppla upp dig och få igång tekniken innan årsmötet. För att närvara vid årsmötet behöver du inte vara med vid testmötet utan det är enbart för att underlätta med tekniken för dig.

Anslut via telefon eller dator
Om du ansluter till mötet via mobiltelefon behöver du installera en "app", länken som skickas ut efter anmälan tar dig till denna installation automatiskt. Väljer du att koppla upp dig via dator går det att använda webbläsare såväl som att installera Microsoft Teams. Har du inte möjlighet att delta vid test-mötet och behöver få testat din uppkoppling kan du höra av dig och avtala en annan tid.

Anmälan för att få länk
För att kunna säkerställa röstlängden behöver vi få in en anmälan om att du vill närvara på årsmötet. Din anmälan vill vi ha in via följande formulär Anmälningsformulär årsmöte senast 22 mars. Du kommer därefter att få en länk till testmötet och senare även till årsmötet.

Dokument inför årsmötet
Verksamhetsberättelsen och andra dokument inför årsmötet publiceras på hemsidan under medlemsdelen.

Frågor
Frågor som rör tekniken för årsmötet besvaras av Niclas telefon 0704-475 793 och övriga frågor går bra att ställa till Eva på telefon 0706-640 523.

Alla är varmt välkomna att delta!!