Resultat

Resultatet mäts från den kastade makern till det planerade målet. Ett bra resultat mäts i centimeter. Bästa resultat vid varje deltävling ger 20 poäng och övriga får poäng i en fallande skala.

Namn               28 april          29 april          Total
Thomas           13 poäng       20 poäng        33 poäng
Lotta                20                  11                   31
Andreas           15                  13                   28
Eva                  10                  15                   25
Daniel              12                  12                   24
Emelie             11                    9                   20
Johan                9                   10                  19   
Pelle                  1                    -                      1        

 

Resultat 2018-04-28
Lotta Algotsson 11,80 m
Andreas Bergner 68,80 m
Thommas Grubbström 129 m
Daniel Berg 208 m
Emelie Eriksson  616 m 
Eva Olsson 1 100 m
Johan Söderblom 9 100 m
Per Lesser Inget resultat

 

Resultat 2018-04-29
Thomas Grubbström 31,31 m   
Eva Olsson 360 m  
Andreas Bergner 520 m 
Daniel Berg 690 m 
Lotta Algotsson 928 m 
Johan Söderblom 2 048 m 
Emelie Eriksson 3 730 m