Planerad flygning

Närmaste veckan framåt ser inte ut att bli flygbart.

(Uppdaterat 2018-09-16)

 

 

 

 

Som medlem i klubben kan du anmäla dig till klubbens "Far eller flyglista". Denna lista används för att skicka ut SMS med information inför flygning.