Skolflygläger 1-2/9 i Högsäter

Första helgen i september arrangerar Dalslands ballongklubb tillsammans med Svenska Ballongfederationen en teorihelg för blivande piloter. Men … inte bara för dem utan det finns mycket för oss alla att lära under helgen. På programmet står bland annat navigation där vi får lära oss mer om att förstå kartan och gasollära med mera. Finns det intresse av att delta och lära mera så hör av dig till Eva på tel. 0706-640523. Bilden är från förra årets läger då det bland annat övades på att backa med släp.

Läs mer om att bli pilot.