TS nya flygregler

Transportstyrelsen (TS) har nu fastslagit nya regler för alla ballongfarare. Säkerhetstänket som är stort i Sverige skärps nu ytterligare. Från och med nästa år krävs utbildning för alla som vill med och flyga. En veckas kurs som TS kommer att hålla ska leda till att alla passagerare bland annat lär sig att landa ballongen om något skulle hända piloten i luften. Ska vara fullt genomfört senast mars 2014.
Passagerarflyget drabbas också även om det inte blir lika hårt, två bland passagerarna ska ha genomgått TS kurs. Vårt samarbete med Ballongflyg i Väst kommer att fördjupas då Per Helmersson får stort behov av ”erfarna” passagerare. Hör av dig redan nu till Per på 0512-70024 så får du företräde till kurserna som förväntas bli mycket eftertraktade. Mer information kommer när TS bestämt utbildningstillfällen.