Mer för medlemmar

Nu håller arbetet på med att publicera mer information på hemsidan för medlemmarna i Dalslands ballongklubb. Du som är medlem kan registrera dig och efter någon dag får du tillgång till ytterligare en meny med mer information. Övriga intressenter får gärna först bli medlemmar i klubben och sedan få mer ...