Styrelsen

Foto: Carina Johansson

Klubbens styrelse består av sju personer, fyra kvinnor och tre män - lite ovanligt i de annars mansdominerade flygsporterna. Det är en aktiv styrelse som samarbetar väl för klubbens bästa (och dessutom har rätt så kul).

I samband med årsmötet 2017 lämnade Elisabeth Mattsson styrelsen efter många år. Ny vice ordförande för klubben är Jonas Lindström, Susanne Jacobsson är ny sekreterare och Lars Jusonius valdes in som ny ersättare. Från vänster på bilden ses:  

Eva Olsson - ordförande
Gun Rundström,  ersättare
Jonas Lindström - vice ordförande
Barbro Andersson - kassör
Gunnar Ahlbom - ledamot
Susanne Jacobsson - sekreterare
Lars Jusonius, ersättare