Medlemsenkät 2012

Sammanställning av enkät våren 2012.

 

Vi fick in 50% (125 st) av 250 utskickade enkäter varav 5 stsvarade via email.

Hälften av medlemmarna är över 50 år, en ålder då barnen flugit ut och dagen inte är så inrutad som tidigare. Vilket också visat sig i att många kommentarer från åldersgruppen 30-49 handlar om att tiden inte räcker till. Det är glädjande att 87% av medlemmarna har förnyat sitt medlemskap efter första året och att samma antal (87%) följer klubbens utveckling, antingen på nära håll eller på avstånd. Detta borde vara ett tecken på att medlemmarna får ut det de vill av sitt medlemskap.

Nära hälften av medlemmarna har flugit två till femton gånger. Det kanske hade blivit mer om alla förstått att det bara är att anmäla sig så får man sms eller emailinför varje flygning.

Aktiviteter utanför klubbflygningar , såsom utbildningskvällar, deltagande i tävlingar andra klubbar har anordnat och klubbens egna ballongmöte och skolflygläger är inte fullt så populära.

De flest anser att de får den information om klubben de är intresserade av genom medlemsnytt, email, sms och brevutskick.

Av svaren drar vi slutsatsen att vi bör överväga:

 

 • Att se över säkerheten, två av höstens utbildningskvällar har handlat om säkerhet
 • Medlemsbevis, att dela ut något slags bevis på att man är medlem i klubben
 • Kalender, styrelsen funderar, för år 2013 finns planer på att ge ut en jubileumsbok 2003-2013
 • Tidsbrist och avstånd kan vi inte göra så mycket åt
 • Tänka på att vi får in nya medlemmar ibland som inte känner till alla uttryck, ett presentationsmaterial håller på att tas fram till hemsidan
 • Fortsätta i samma anda
Sammanställning av enkätsvaren finner ni längst ner, här följer ”Övriga synpunkter” som lämnades in på enkäterna:
 • Kalendernhar varit fin -saknar det!
 • Många klagar på tidsbrist
 • Har 20 mil till Högsäter/Färgelanda
 • Fantastiska, vänliga, tillmötesgående människor i trevliga Dalslands ballongklubb. Så roligt att ha knutit kontakt med klubben.
 • Ni gör ett jättejobb och verkar ha kulockså.
 • FamOlsson är mycket duktig
 • Jag gillar klubben! den är trevlig!
 • Fortsätt i samma anda så blir det en omtyckt klubb.
 • Vill vara med och flyga!
 • Medlemsnytt: visste inte att den finns
 • Det skulle vara bra med något slags medlemsbevis, medlemskort.
 • Vet inte vad ballongmöte eller skolflygläger innebär
 • Vi måste skärpa säkerheten. Det blir lite för mycket "det har gått bra för att tänkande"
 • Mycket bra hemsida!
 • Jag ser gärna att klubben fixar bättre väder. Lugna vindar och inte alltför mycket regn