Flygning 2014-05-27

Foto: Cathy Finbow

När

2014-05-27
Var Brålanda - Åsebro
Pilot Eva och Kenneth Olsson
Crew Många
Flygtid 1 timme samt 30 minuter

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan se Evas flygningen i Google Map  eller Google Earth
Du kan se Kenneths flygningen i Google Map  eller Google Earth

 

 

Vid samlingen utanför Kroppefjälls hotell inför kvällens flygning samlades många intresserade. En del av dessa var i Dalsland i samband med Kulturturista.

 There were many interested people at the gathering outside Kroppefjälls hotell before the evening's flight. Some of these were in Dalsland in connection with Kulturturista.

 

Bengt stod redo med den heliumfyllda ballongen som när den släpptes fri skulle stiga till väders och ...

Bengt was ready with the helium filled balloon which when released would go up and ...

 

... visa oss vilken riktning och fart vinden hade. Samma väg skulle ju sedan luftballongerna ta upp i lufthavet.

... show us the wind's direction and speed. The hot air balloons would then go the same way.

 

 Länge gick det att se "väderballongen" och Eva visade var den kunde ses där uppe.

 You could see the "weather balloon" for a long time and Eva was pointing out where you could see it.

 

Utifrån de väderuppgifter vi hade begav vi oss söderut till Brålanda för att starta.

With the weather information we had we headed south to Brålanda for take-off.

 

Samtliga hjälpte till efter bästa förmåga och här är det Peter som hjälper till att förankra ballong och buss med ett dubbelt halvslag.

Everyone was helping as best they could and here Peter is helping tie down the balloon to the bus.

 

Tillsammans med Dalslands ballongklubbs egen blågula ballong låg snart också Svenska Ballongfederationens hyrballong luftfyllda på startplatsen ivriga att få komma upp i luften.

Dalslands balloon club's yeallow and blue balloon and Svenska Ballongfederationens rented balloon were soon filled with air and eager to get up in the air.

 

Kenneth hade snart rest hyrballongen och passagerarna tog sig ivrigt i korgen.

It wasn't long before Kenneth had the rented balloon standing up and the passengers eagerly climbed into the basket.

 

Så stod de en stund och väntade på att nästa ballong också skulle bli startklar och ...

Then they stood there waiting for a while for the other balloon to get ready to start and ...

 

... det var bara glada miner.

 ... it was all smiles.

 

Äntligen startade Eva brännarna och ...

At last Eva started the burners and ... 

 

... även den korgen fylldes med passagerare och glada miner.

... that balloon was also filled with passengers and happy faces.

 

Snart var då äntligen båda ballongerna i luften och färden gick över Brålanda och vidare åt nordost.

It didn't take long before both balloons were airborn and heading northeast over Brålanda.

 

Kenneth var den som först lät sin ballong närma sig marken igen och planerade för att göra en mellanlandning.

Kenneth was the first one to allow his balloon near the ground again and was planning for a touch-down.

 

Tyvärr tryckte vinden ihop ballonghöljet så det blev svårt att få in mer varmluft vilket innebar att ballongen stannade där den var och packades tillbaka i släpkärran igen.

 Unfortunately the wind compressed the balloon making it hard to get any more hot air into the envelope which meant the balloon stayed where it was and was packed up and put back in the trailer.

 

Från följebilen kunde man se att även Eva hittat en lämplig landningsfält och ...

From the car following the balloon you could see that Eva had also found a suitable landing field and ...

 

... jodå där stod strax ballongen på marken nära vägen.

... yes the balloon was soon standing on the ground near the road.

 

Här blev det byte av passagerare i korgen och ...

 There was an exchange of passengers in the basket and ...

 

... de såg mycket glada och förväntansfulla ut.

... they were looking very happy and expectant.

 

Ballongen steg till väders igen och flög såpass högt att man såg Vänern och bergen på andra sidan den stora sjön för att sedan sjunka neråt igen och flyga i trätoppshöjd.

The balloon took to the skies again and flew high enough to see Vänern and the mountains on the other side of the big lake and then descended to treetop height.

 

Så blev det dags för nästa landning intill väg och ...

Then it was time for the next roadside landing and ...

 

... med gemensamma krafter var även den ballongen snart packad också.

... with joint efforts that balloon was soon packed away as well.

 

På vägen från flygningen stod en älg intill vägen och tittade intresserat på oss.

On the way back from flying there was a moose by the road watching us with interest.

 

Väl tillbaka vid Kroppefjälls hotell så ...

Back at Kroppefjälls hotell ...

 

... berättade Kenneth om den allra första luftballongfärden 1783 i Frankrike och delade även ut Markgreve- och Markgrevinnetitlar till de som nu gjort sin första ballongflygning.

... Kenneth  told the story of the very first balloon flight in 1783 in France and handed out titles for those who had just been on their first flight.

 

Resterande champagne som inte använts vid dopet skålade vi i för både nya och gamla aeronater.

The champagne that didn't get used when baptizing was then used in a toast for new and old aeronauts.

 

Och allt förevigades på bild för att på det sättet kunna uppleva den här fantastiska kvällen på nytt och på nytt igen.

And everything was documented with cameras for later repeated enjoyment of an amazing evening.