Flygning 2013-07-23

Bilderna är tagna av Erika Olsson.

 

När 2013-07-23
Var Högsäter - Nolby
Pilot Kenneth Olsson
Crew 8 + några intresserade
Flygtid 35 minuter

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan se flygning i Google Earth eller i Google Map

 

Samling på torget i Högsäter i strålande solsken. För att flyga ballong krävs bra sikt och relativt lugna vindar och i kväll såg det ut att vara perfekt flygväder.

Gathering in Högsäter in glorious sunshine. To fly a balloon you need good visibility and relatively calm winds and this evening it seemed to be perfect weather for flying.

 

En vanlig heliumfylld ballong släpptes iväg som visade den riktning och fart som luftballongen senare skulle ta. Efter detta studerades kartan och var det skulle finnas lämpliga start- och landningsplatser.

A small balloon filled with helium was released to show which direction and speed the hot air balloon would later get with the winds. After that the map was studied to see where it would be suitable to start and eventually land.

 

Dagens startplats blev på en öppen yta i Högsäters samhälle och när buss och släpkärra kört in på gärdet togs ballongkorgen fram och ...

Today's launch site was an open area in Högsäter and after driving onto the field the basket was taken out and...

 

... sedan hjälptes man åt att placera brännaren över korgen.

... with joint efforts the burner was placed over the basket.

 

Även den stora fläkten plockades fram ur släpkärran. Kenneth testade sedan att gasol, slangar och brännare fungerade genom att starta brännarna och provelda. En extra cylinder kopplades också in för att användas enbart vid fyllning av ballonghöljet.

The big fan was also taken out of the trailer. Kenneth then made sure that everything was in working order by starting the burners and testing them. An extra cylinder was also attached to be used only for the inflation of the balloon envelope.

 

Ballongkorgen lades ner och ballonghöljets vajrar kopplades samman med ballongkorgen.

The basket was laid down and the wires from the envelope connected to the basket.

 

Så fick hela höljet komma ut ur säcken och ...

Then it was time for the envelope to come out of it's sack...

 

... det blev dags att starta fläkten som hjälpte till att få in extra luft i ballonghöljet vid mynningen.

... and it was time to start the fan to push extra air into the balloon envelope.

 

I toppen av ballongen är det fäst en lina - Kronlinan - som gör att höljet kan få hjälp att ligga stilla på marken.

Attached to the top of the balloon is a rope - crown line - which helps the envelope lie still on the ground.

 

Ballonghöljet blev allt större och större. Om det skulle komma någon extra vindby och vilja få med sig ballongen så förhindrar vi detta genom att ha förankrat ballongen i bussen med ett rep.

The balloon envelope was getting bigger and bigger. In case of any unexpected gusts of wind the balloon is always attached to the bus with a rope.

 

Kenneth startade brännaren och genom att värma luften i ballonghöljet reste sig ballongen upp. Under flygning är luften i ballonghöljet cirka 75 grader varmare än yttertemperaturen.

Kenneth started the burners and by heating the air in the balloon envelope the balloon rose up. During a flight the temperature inside the envelope is about 75 degrees warmer than the surrounding air.

 

Passagerarna klättrade i korgen och deras leende sken på kapp med solen.

The passengers climbed into the basket and their smiles were shining as brightly as the sun.

 

 

Så lyfte ballongen och försvann bort över Högsäters samhälle åt sydväst. Ovan under faktarutan kan du genom Google Earth eller Google Map följa hur ballongen flög.

Then the balloon took off and went south-west over Högsäter. At the top of this page you can see where the balloon flew by looking at tracks on Google Earth or Google Map.

 

 

Det var ingen riktig ordning på vindarna idag så Kenneth bestämde sig relativt snart för att landa. Bönderna har nu gjort i ordning extra många och bra landningsplatser åt oss och idag blev det landning i Stockelanda.

Unpredictable winds made Kenneth decide to land fairly soon. The farmers have now prepared extra many and good landing sites for us and today's landing was in Stockelanda.

 

Med hjälp av Kronlinan drogs höljet ner mot marken igen.

With the crown line the envelope was pulled towards the ground again.

 

Ballonghöljet sjönk motvilligt ner mot marken och ...

The balloon envelope reluctantly sank to the ground and...

 

... efter att luften pressats ur lyftes det varsamt ner i säcken igen. Fascinerande hur det stora höljet kan tömmas på luft och återigen få plats i den lilla säcken.

... after the air was squeezed out of it was gently placed back in the sack. It's fascinating how that big envelope can be emptied of air and yet again placed into the small sack.

 

Så packades allt tillbaka i släpkärran igen och ...

Everything was placed back on the trailer and...

 

... efter att alla hoppat in i bussen lämnades gärdet. Det är väldigt tacksamt med alla dessa glada och snälla markägarna som låter oss köra ut på gärdena för att hämta upp ballongen - det underlättar mycket för oss. Vi aktar oss noga för att köra ut på gärden utan tillåtelse först!

... after everyone had jumped into the bus the field was vacated. It's very much appreciated to have such nice and friendly landowners that let us drive onto their fields to pick up the balloon - it saves a lot of effort for us. We are very careful not to drive onto any field without asking permission first!

 

Återsamling vid torget i Högsäter med fika och trevlig samvaro. Intressanta bilder som Trevor tagit studerades extra noga. Nej det var inte ballongbilder utan fina djurbilder - mestadels av älgar.

Gathering again in Högsäter with coffe, tea, cookies and nice company. Interesting pictures taken by Trevor were studied carefully. No it wasn't balloon pictures but beautiful animal pictures - elk mostly.