Flygning 2011-08-23

Bilderna är tagna av Susanne Jacobsson, Lea Niiniskorpi samt Cathy, Kate och Trevor Finbow.

 

När

2011-08-23
Var Stigen - Edstena
Pilot Eva Olsson
Crew 16
Flygtid
1 timme 30 minuter

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan se flygning i Google Earth eller i Google Map

 

Samling på torget
En samlad grupp med kompasserna i position för att följa väderballongen torget i Högsäter. EM-laget skall drillas av den nyblivne svenske mätaren Peter Olsson och vi övriga vill också lära mer om ballongtävlingar.

 


Teodolit används för att mäta vindriktningar och gör att det går att följa den heliumfyllda ballongen mycket högre än med blotta ögat. Det blåser oftast något olika på olika höjd och det är med hjälp av detta som piloten kan "styra" genom att stiga och sjunka till det luftlager som tar ballongen närmare de förutbestämda målen vid tävlingarna.

 


Barnasinnet drabbade Trevor men det fanns passande utrustning även för honom... Lite mer fart kanske? Startplatsen intill Stigens skola verkade bli perfekt.

 


Under tiden som vindriktningen mäts tittar Peter och Eva på tänkbara mål. Under tävling är mitten av en vägkorsning och utlagda målkors på grönytor godkända mål där man kastar sin marker. Det finns även tävlingsmoment som mäts med loggers uppe i luften. Totalt finns det ett 20-tal fastställda moment. Via ballong.org kan du läsa mer om att tävla med ballong.

 


Jonas ser till att själva redskapet monteras ihop. Lite väl många hjälpredor kanske? Så kommer det väl inte se ut i Spanien?

 


Ballonghöljet är på väg ut med hjälp av flitiga händer.

 


Ballonghöljet har börjat kallfyllas och det behövs lite underhåll av några linor inne i ballongen. Arbetsledaren övervakar arbetet...

 


- OK, börjar ni bli klara eller?

 


- Ja, då tycker jag att det är dags att börja varmfylla. Vi får väl se till att siste man kommer ut ur höljet, men sedan...

 


Kvällens kronline-personal vid toppen av ballongen. Frågan är om de pratar mer än drar i linan?

 


Piloten Eva lydde arbetsledarens order och efter att de tre personerna vid toppen av ballongen hållit emot i kronlinan med all tyngd de hade, knyter Trevor fast linan i korgen.

 

Förutom all datautrustning med mera, fylldes även korgen med glada passagerare.

 


Under kvällens flygning praktiseras två tekniker för navigering. Highteck med datorer, radiokommunikation, GPS:er och den manuella med armen i passande vinkel.

 


Oavsett att det är tävling, övning eller "fritid" är det lika härligt att se ballonger flyga! Men vid EM får TORP-ballongen stanna hemma och det blir en tävlingsballong som Eva kommer att flyga. Tävlingsballongen är mindre och mera långsmal för att snabbare kunna stiga och sjunka i luften och fortare kunna hitta de "rätta" luftlagren.

 

Strax lämnades Stigen med Nyckelvattnet i bakgrunden.

 

Framför ballongen speglade sig molnen i Björvattnet och ballongen närmade sig Färgelanda.

 

På många ställen var vattennivån hög.

 

I ballongkorgen jobbades febrilt med att markera mål på kartan och hitta de rätta vindriktningarna. Peter och Jonas jobbade så koncentrerat med datorn att de ibland glömde tala om för piloten Eva vart de ville att hon skulle manövrerade luftfarkosten. Ett av målen var utanför Färgelanda och Jonas försökte pricka vägen med den gula markern. Några meter fattades. Jonas har nu lärt sig att han ska lita på sig själv när det är rätt tidpunkt att släppa markern för att den ska komma så nära målet som möjligt och definitivt inte på någon Olsson.

 


Markpersonalen har kontakt med ballongen via datorn och kommunikationsradio. Bilen försöker vara vid målen och ge extra information när ballongen närmar sig, som exempelvis aktuell vindriktning just.

 


Vindriktningen växlade mycket i kväll och det gör ju själva ballongspanandet mer spännande. Är bilen på rätt ställe? Ballongen passerade nära ett av kvällens träningsmål nordväst om Färgelanda och hittade sedan vindar som gjorde att det gick att ta sig nästan i liken riktning som helst. Ballongen fortsatte mot Edstena och kvällens GPS-track kan ses ovan via Google Earth eller Google Map.

STORT TACK till Peter och Lea för alla kvällens nyttiga lärdomar!