NM 2010-08-26 k

 

Waiting for start.
I väntan på start....

Measuring winds.
Mäta vindar

 

Peter Olsson is beeing interviewed by TV4.
Peter Olsson blir intervjuad av TV4.

 

 

The Event Director: Bengt Stener is hideing...
Tävlingsledare Bengt Stener gömmer sig...

 

 

Dark Clouds is comming.
Mörka moln kommer.

 

 

One of Swedens toughest Teams is Team Söderblom & C:o.
Ett av Sveriges tuffaste lag är Team Söderblom & C:o

 

 

The competittion for tonight was cancelled.
Tävlingen blev tyvärr inställd ikväll.